ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรน้ำชีเอ่อท่วมพื้นที่รอบหมู่บ้านชาวบ้านต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูง

ที่จังหวัดยโสธรปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันจนบางส่วนได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตามแนวลุ่มน้ำชีและยังท่วมพื้นที่รอบๆหมู่บ้านกลายเป็นเกาะกลางน้ำจนชาวบ้านต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับเตรียมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย

แม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดยโสธรพบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกวันจนมีปริมาณน้ำบางส่วนได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดปริมาณน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบๆหมู่บ้านปากเป่ง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จนเหมือนหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นเกาะกลางน้ำแต่เส้นทางที่เข้าออกหมู่บ้านน้ำยังท่วมไม่ถึงชาวบ้านจึงสามารถใช้เดินทางเข้าออกได้ตามปกติอยู่แต่ระดับน้ำที่ท่วมรอบๆหมู่บ้านยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันจนชาวบ้านภายในหมู่บ้านต้องคอยเฝ้าระวังและสังเกตุระดับน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาท พร้อมกับได้เตรียมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องอพยพขนย้ายไปก่อนถ้าหากสถานการณ์น้ำไม่น่าไว้วางใจ ชาวบ้านหลายคนก็ต่างเตรียมเรือพายของตนเองเอาไว้ให้พร้อมเพื่อใช้สัญจรไปมาในช่วงน้ำท่วม ขณะเดียวกันผู้นำชุมชนก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เอาไว้แล้วเพื่อนำมาเตรียมพร้อมสำหรับในการอพยพชาวบ้านรวมทั้งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงได้อย่างปลอดภัยถ้าหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่บ้าน

เนื่องจากเป็นหมู่บ้านปากเป่ง ตำบลเขื่อง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวตลิ่งแม่น้ำชี มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 30 ครอบครัว เป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมและมักจะถูกน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/10/2022 09:51 น. by เสียงภูพานออนไลน์