ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดบริการสุขภาพ สำหรับ รพ.สต. ถ่ายโอนภารกิจ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการจัดบริการสุขภาพ จัดการด้านกำลังคน งบประมาณ และทรัพย์สิน ของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมการจัดบริการด้านสุขภาพ การบริหารจัดการด้านกำลังคน งบประมาณและทรัพย์สิน ของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันนี้ได้ตรวจเยี่ยม จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านหนองแซง อ.สามชัย , รพ.สต.บ้านนาบอน อ.คำม่วง , รพ.สต.บ้านมหาไชย อ.สมเด็จ และรพ.สต.บ้านหนองบัว อ.กมลาไสย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามกระบวนการในการถ่ายโอนทั้งบุคลากร ทรัพย์สิน และภารกิจการบริการ อย่างใกล้ชิด ของ รพ.สต.ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 51 แห่งที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/10/2022 20:51 น. by เสียงภูพานออนไลน์