ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วม 2 ราย

ศรีสะเกษ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วม 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์และอำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมีนายสำรวย เกษกุล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 10,000.- บาท และ สิ่งของพระราชทานแก่นายมนตรี ศรีราตรี ซึ่งเป็นน้องชายของนางพิกุล ศรีราตรี อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 113 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ลื่นจมน้ำเสียชีวิตในสวนยางพาราพื้นที่บ้านกุดหวาย ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า จากนั้น นายสำรวย เกษกุล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วม จำนวน 10,000.- บาท และ สิ่งของพระราชทานแก่นายทา สมเทพ อายุ 61 ปี ซึ่งเป็นพี่ชายของนายมงคล สมเทพ อายุ 46 ปี ที่ได้พายเรือออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น แต่เกิดเรือล่มเนื่องจากพายเรือยังไม่เก่งประกอบน้ำไหลเชี่ยวกราก จึงถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิต บริเวณชุมชนโนนทรายทอง ตำบลโพธิ์ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานนำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ทั้ง 2 ครอบครัว โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/10/2022 10:07 น. by เสียงภูพานออนไลน์