ข่าวอัพเดทรายวัน

รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่หน้ากองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) อ.เมือง จ.นครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง โดย พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม อดีตผู้บัญชาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ ที่มารับตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (คนใหม่)

จากนั้น พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (คนใหม่) ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพเรือ ที่พร้อมปฏิบัติสำหรับการป้องกัน และรักษาอธิปไตย ตลอดจนพิทักษ์รักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติตามลำแม่น้ำโขงในทุกสถานการณ์ รวมถึงการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/10/2022 14:37 น. by เสียงภูพานออนไลน์