ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรน้ำเซบายท่วมสะพานสูงกว่า 50 เซนติเมตร

ปริมาณน้ำในลำเซบายได้เอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตามแนวลุ่มน้ำเซบายเป็นบริเวณกว้างหลายพันไร่แล้วยังได้เอ่อท่วมสะพานที่ข้ามลำเซบายสูงกว่า 50 เซนติเมตร จนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ลำเซบายช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอป่าติ้ว และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ก่อนจะไหลเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีและไหลลงสู่แม่น้ำชีต่อไปนั้น ขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันและล่าสุดปริมาณน้ำได้เอ่อท่วมสะพานที่ข้ามลำเซบายที่เชื่อมระหว่างบ้านโนนตูม ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปบ้านท่ายางชุม ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับน้ำสูงกว่า 50 เซนติเมตร และกระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรง ซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนส่งผลให้การสัญจรไปมาข้ามสะพานจุดดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะเดียวกัน พันจ่าเอก อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง นายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูสภาพน้ำท่วมสะพานข้ามลำเซบายด้วยตัวเอง พร้อมกับจะได้หาทางให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป นอกจากปริมาณน้ำที่เอ่อท่วมสะพานแล้วยังได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ำเซบายทั้ง 2 ฝั่ง ตลอดแนวเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่หลายพันไร่ โดยในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน พื้นที่นาข้าว จำนวน 3,668 ไร่ และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบ 9 ตำบล 33 หมู่บ้าน พื้นที่นาข้าว จำนวน 21,588 ไร่

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/10/2022 16:24 น. by เสียงภูพานออนไลน์