ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ใจบุญร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนกาชาดนครพนม หาทุนสำรองช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ทราบข่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มีการจัดงานวันรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ขึ้น ต่างทยอยเดินทางมาบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามภารกิจที่ว่าเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม และมีฐานะเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ในการช่วยบรรเทาทุกข์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า งานรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดนครพนม จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีพร้อมกับงานประเพณีไหลเรือไฟ เพื่อหารายได้นำไปบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและประสบภัยต่าง ๆ แม้ปัจจุบันจังหวัดนครพนมจะยังไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้มาดำรงตำแหน่ง แต่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรอไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากเมื่อวานที่มีเหตุการณ์ ชาวบ้านผู้ยากไร้โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุโดนสังกะสีแผ่นเล็ก ๆ ปลิวมาบาดจุดสำคัญทำให้เสียเลือดจำนวนมาก ต้องรักษาเป็นการด่วน เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าช่วยเหลือทำให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ปัจจุบันอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล ที่ได้มาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ บริจาคสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในครั้งนี้ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมจัดงาน ไม่ว่าจะเป็น การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อน ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าผลบุญที่ทุกคนได้ร่วมกันทำมา จะส่งผลให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ขอยืนยันว่ารายได้ทั้งหมดที่เหลือจากการจัดงาน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จะนำไปใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานของความโปร่งใสในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมอย่างแน่นอน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/10/2022 16:41 น. by เสียงภูพานออนไลน์