ข่าวอัพเดทรายวัน

มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นครพนม จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวนา ในพื้นที่ บ.บ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

วันที่ 5 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 นำกำลังพลจัดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา” เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรในลักษณะกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างความรักสามัคคีในชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวนาที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนแรงงาน และ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าว หรือ ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว รวมทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่บ้านผึ่ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม โดยในวันนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ นาย บุญมา ร่อนดี บ้านเลขที่ 164/1 ม.12 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม รวมจำนวน 7 ไร่ สร้างความปลาบปลื้มดีใจให้กับชาวนาที่ได้รับการช่วยเหลือและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้เป็นอย่างดี

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/10/2022 16:46 น. by เสียงภูพานออนไลน์