ข่าวอัพเดทรายวัน

อบจ.นครพนม จัดการแข่งขันเรือกีบหนีบกันพาย ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 3

วันที่ 5 ต.ค.65 เวลา 13.30 น. ที่ริมเชื่อนแม่น้ำโขงหน้าลานพนมนาคา (หน้าตลาดอินโดจีน ) ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (อบจ.นครพนม) ดำเนินการจัดการแข่งขัน “เรือกีบหนีบกันพาย” ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 3 ตามโครงการส่งเสริม การจัดมหกรรม เทศกาลออกพรรษา ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 เริ่มตั้ง้แต่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหมื่น ถึงบริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท่องถิ่นเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักในการออกกำลังกายทางน้ำ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการลดปัญหายาเสพติด โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 / ส.ส.นครพนม เขต 1 /นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีฯ นายศุภชัยฯ กล่าวว่า การแข่งขันเรือกีบหนีบกันถายในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนจากชาวไทย -ลาว และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน ได้ตามวัตถุประสงค์

การแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 24 ทีม แบ่งเป็น ทีมผสม (ชาย-หญิง 15 คน) จำนวน 7 ทีม ทีมชาย ( 8 คน ) จำนวน 7 ทีม ทีมหญิง (7 คน) จำนวน 10 ทีมรางวัลการแข่งขันเรือกีบหนีบกันพาย ประเภททีมผสม ชาย-หญิง (15 คน) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภททีมชาย (8 คน) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภททีมหญิง (7 คน) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/10/2022 16:48 น. by เสียงภูพานออนไลน์