ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เปิดศูนย์บัญชาการอุทกภัยเร่งเสริมกระสอบทรายพนังชีรับมวลน้ำเหนือ

กาฬสินธุ์เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอฆ้องชัย เร่งเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงพนังกั้นแม่น้ำชี พร้อมรับมือมวลน้ำหลังเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มปริมาณการระบายน้ำ 41 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และเตรียมรับน้ำจากจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ แหล่งน้ำต่างๆในหลายพื้นที่ยังคงมีระดับสูง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระดับน้ำแม่น้ำชี ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งวางแนวทางการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะการเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลมาจาก จ.ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม และเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นที่ล่าสุดเพิ่มปริมาณการระบายน้ำเป็น 41 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน
ทั้งนี้ล่าสุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอฆ้องชัย เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำชี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้นายศุภศิษย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบน้ำและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนำกระสอบทรายเสริมตามแนวพนังกั้นแม่น้ำชี เพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำบนตลิ่ง ตามจุดเสี่ยงต่างๆ รวมถึงสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน หลังจากปัจจุบันยังคงมีมวลน้ำที่ยังคงไหลมาจาก จ.ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคามอีกจำนวนมาก ประกอบกับเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ำเป็น 41 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งจะทำให้ระดับชีน้ำเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลทหารจากกองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกรอกกระสอบทราย เพื่อวางแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่งที่อาจทะลักเข้าท่วมพื้นที่ พร้อมได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร-เครื่องมือ ยานพาหนะ ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยไว้ในพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ขอนแก่น ซึ่งได้สรุปประชุมวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทราบว่าจะมีแผนการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ดังนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ระบาย 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน, วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ระบาย 38 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน, วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ระบาย 41 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และหลังจากนั้นจะระบายคงที่วันละ 41 ล้าน ลบ.ม. จนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป ซึ่งคาดว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ในช่วงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับสถานการณ์ระดับน้ำที่เขื่อนวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดมีระดับน้ำอยู่ที่ 140.89 ม.รทก. (เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) จากระดับกักเก็บปกติ 137 ม.รทก. ยังคงปักธงสีแดงประกาศเตือนสถานการณ์ระดับน้ำอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ซึ่งขณะนี้มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอร่องคำ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 22 ตำบล ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอีก 20 ล้าน ลบ.ม.ส่งผลให้มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,772 ล้าน ลบ.ม.จากความจุระดับกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 89 เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 208 ล้าน ลบ.ม.

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/10/2022 11:29 น. by เสียงภูพานออนไลน์