ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ลดธงครึ่งเสาครูนักเรียนเศร้าร่วมแสดงความอาลัยเหตุการณ์กราดยิงศูนย์เล็ก

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ลดธงชาติครึ่งเสายืนสงบนิ่งร่วมแสดงความอาลัยเหตุการณ์อดีตตำรวจกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่รองผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ขอให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมส่งกำลังแรงใจไปให้กับญาติผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันของคนไทย พร้อมให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานลดธงครึ่งเสา 1 วันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2565 บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าห้องเรียน โดยวันนี้ได้มีการลดธงชาติลงครึ่งเสา พร้อมกับร่วมกันยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์อดีตตำรวจกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีเด็กเล็ก นักเรียน ครู แลประชาชนเสียชีวิตรวม 37 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก

ทั้งนี้บรรยากาศการเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูและนักเรียนต่างพากันแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมีทั้งเด็กเล็ก ครู และชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องสุดเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ ดังนั้นทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพราะเป็นสถานศึกษาและคนไทยด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้แล้ว ทางคณะครู และนักเรียนยังร่วมส่งกำลังใจให้กับญาติผู้เสียชีวิตทุกคนอีกด้วย

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากสถานศึกษาที่นำนักเรียน และครูจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแล้ว หน่วยงานส่วนราชการทั่วทั้ง จ.กาฬสินธุ์ได้ลดธงครึ่งเสา 1 วันเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ได้ลดธงครึ่งเสา และบริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์ราชการ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ยังขอให้ส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 1 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ขอให้ทุกส่วนราชการทั่วประเทศ ลดธงครึ่งเสา 1 วันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่ จ. หนองบัวลำภู พร้อมขอให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมส่งกำลังแรงใจไปให้กับญาติผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันของคนไทย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/10/2022 10:21 น. by เสียงภูพานออนไลน์