ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ นายอำเภอวังหินลุยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรูพื้นที่ตำบลบุสูง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคมบ้านดอนชุมป่ายาง หมู่ที่ 20 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรู ที่พัดผ่านจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยนายสังเวียน สมจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุสูง หัวหน้าฝ่ายเทศบาลตำบลบุสูง และพนักงานเทศบาลตำบลบุสูง ร่วมให้การต้อนรับและนำประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรู เข้ารับมอบถุงยังชีพจำนวน 38 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า นายอำเภอวังหินและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลบุสูง ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวังหิน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม คือตำบลศรีสำราญ ตำบลโพนยาง ตำบลบุสูง ตำบลธาตุและตำบลทุ่งสว่าง โดยได้รับน้ำมาจากอำเภอภูสิงห์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรมนาข้าว และบ้านเรือนบางส่วนเพียงเล็กน้อย ขณะนี้น้ำยังมีระดับสูงบางพื้นที่เช่นตำบลบุสูง คือบ้านขุมคำ บ้านวัว และถัดไปเป็นตำบลธาตุ ที่บ้านหนองกะจอ ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอวังหินได้มอบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการทุกอย่างต่อไป

หลังจากนั้นนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยนายสังเวียน สมจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุสูง หัวหน้าฝ่ายเทศบาลตำบลบุสูง และพนักงานเทศบาลตำบลบุสูง ก็ได้เดินทางนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน ที่บ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 จำนวน 30 ราย บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 จำนวน 37 ราย บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 จำนวน 48 ราย บ้านโนนสาย หมู่ที่ 9 จำนวน 15 ราย บ้านพร้าว หมู่ที่ 21 จำนวน 8 ราย บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 จำนวน 150 ราย บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 จำนวน 7 ราย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 110 ราย บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 จำนวน 5 ราย, บ้านกะเอิน หมู่ที่ 15 จำนวน 3 ราย, และที่บ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 จำนวน 4 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลบุสูง

นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบุสูง มีปริมาณน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกมาเพิ่มอีด น้ำก็จะลดลงไปเรื่อๆ ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ในวันนี้ เทศบาลตำบลบุสูง ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกหมู่บ้าน หลังจากน้ำลดแล้วจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกทำการสำรวจพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน และถนน เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ