ข่าวอัพเดทรายวัน

ดร.ประยูรฯนำร่องอำเภอเมืองหนองบัวลำภู “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ขณะนี้และที่ผ่านมาจะเห็นภารกิจการทำหน้าที่ทั้งในเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน และชุดราชการทั้งกลางวันและกลางคืนล่าสุด ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จะมีความพร้อมเสมอด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.8 พัน 3 จังหวัดขอนแก่น ร.113 จังหวัดอุดรธานี สภ.เมืองหนองบัวลำภู

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ปภ.เขต 4 แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู สโมสรโรตารี่ประจักษ์ศิลปาคม ภาคเอกชน สื่อมวลชน มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เร่งออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลนาคำไฮ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโนนขมิ้น ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลหนองหว้า ตำบลหนองบัว ตำบลหัวนา ตำบลนามะเฟือง ตำบลป่าไม้งาม และตำบลบ้านขาม

ดร.ประยูรฯนอ.เมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าภารกิจที่สำคัญได้มอบหมายให้ทีมขับเคลื่อน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ตำบล และหมู่บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขนย้ายคน สิ่งของสำคัญจำเป็น และสัตว์เลี้ยงของประชาชนไว้ที่ปลอดภัย จัดระบบการจราจรบอกเส้นทาง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” หรือเพื่อทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น และเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการอำเภอ”นำร่อง”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ในเชิงพื้นที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนเมื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทีมดังกล่าวได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนไว้ที่ปลอดภัยแล้วประชาชนมีที่พักอาศัย และมีอาหารน้ำดื่มในการดำรงชีพ นอกจากนั้นยังได้แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าพื้นที่แต่ละช่วง และดูระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไม่ให้เด็กลงไปเล่นน้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริการจัดระบบจราจรแจ้งเส้นทางสัญจรแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจที่นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทีมงานไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/10/2022 12:00 น. by เสียงภูพานออนไลน์