ข่าวอัพเดทรายวัน

“สสจ.นครพนม” องค์กรแห่งความสุข จัด Happy Relax เชิญชวนร่วม “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต”

วันที่ 6 ต.ค.65 ที่ลานปันสุข หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำบุคลากรออกกำลังกายในชื่อกิจกรรม Happy Relax ส่งเสริมให้บุคลากร Exercise ออกกำลังกายคลายเครียด ลดอ้วน ลดพุง มุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดี เต้นประกอบเพลง สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า สรรค์สร้างองค์กรแห่งความสุข

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ มุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุขทำงานอย่างมีความสุข มีศีลธรรมอันดีงาม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

“งานได้ผล คนเป็นสุข” สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรใฝ่กระทำความดี ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างบุคลากรให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และมีความศรัทธาต่อองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้กำหนดจัดกิจกรรม “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำความสุขสู่องค์กร” และขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขของหน่วยงาน ภายใต้โครงการองค์กรแห่งความสุข บุคลากรสาธารณสุขทั้งองค์กรใส่เสื้อ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม” และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนครพนม มาร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เริ่มเวลา 04.30 น. ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม”