ข่าวอัพเดทรายวัน

บุรีรัมย์ อบต.ระดมแจกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยชาวบ้านตลาด 168 ครัวเรือนถูกน้ำท่วมระบบประปาไม่สามารถใช้การได้

อบต.ระดมแจกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือชาวบ้านตลาด 168 ครัวเรือน หลังน้ำมูลและลำตะโคงที่ระบายออกเอ่อท่วมระบบประปาหมู่บ้านจนไม่สามารถใช้การได้ และท่วมถนนเข้า-ออกลำบาก ขณะทั้งตำบลมีหมู่บ้านถูกน้ำท่วมทั้งพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย วัด ร.ร.และถนนเดือดร้อน 6 หมู่บ้าน

(6 ต.ค.65) นายบุญมี ม่วงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุราวุฒิ ปองวัฒนกุล ปลัด อบต.นิคม ,นายบุญทัน แก้วกองนอก , น.ส.วราภรณ์ ยมรัตน์ รองนายก อบต.นิคม ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบ้านตลาด จำนวน 168 ครัวเรือน เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านถูกน้ำมูล และลำตะโคงที่ระบายออก เอ่อท่วมสูงกว่า 1.50 เมตร จนไม่สามารถผลิตประปาบริการชาวบ้านได้ อีกทั้งถนนเข้า-ออกหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมสัญจรเข้า-ออกลำบาก ทำให้ชาวบ้านทั้ง 168 ครัวเรือนเดือดร้อนไม่มีน้ำสะอาดอาบ ประกอบอาหาร และดื่มกิน ส่วนน้ำที่ท่วมในพื้นที่หมู่บ้านก็ไม่สามารถที่จะนำมาอุปโภคบริโภคได้ เพราะเป็นน้ำที่ไม่สะอาดอาจจะปะปนสารเคมีหรือสิ่งสกปกติต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้ โดย อบต.จะนำน้ำอาบมาแจกจ่ายวันละ 12,000 ลิตร และน้ำดื่มก็แจกครัวเรือนละ 5 ถัง 3 – 4 วันครั้งต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้น้ำยังได้หลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน และถนนหนทางในพื้นที่ตำบลนิคมทั้ง 6 หมู่บ้านด้วย มีบ้านโคกกล่อง , บ้านสวายสอ , บ้านตลาด , หนองจาน , บ้านดงยายเภา และบ้านกุดชุมแสง ซึ่งจากการสำรวจมีบ้านเรือนที่ถูกท่วมเข้าในตัวบ้านแล้วกว่า 50 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้มีหลายหลังที่ระดับน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถอยู่ได้ต้องไปอาศัยอยู่บ้านญาติชั่วคราว ขณะที่ทาง อบต.ก็ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ไว้รองรับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบ้านจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายบุญมี ม่วงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม บอกว่า สาเหตุที่ทาง อบต.ต้องนำน้ำมาแจกจ่ายช่วยเหลือหมู่บ้านตลาดแห่งนี้ เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถผลิตประปาได้ ทำให้ชาวบ้านทั้ง 168 ครัวเรือนไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ประกอบกับถนนเข้า-ออกหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมด้วย ซึ่งนอกจากจะนำน้ำมาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว ก็จะตั้งงบฉุกเฉินจัดซื้อถุงยังชีพแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนด้วยเช่นกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/10/2022 12:17 น. by เสียงภูพานออนไลน์