ข่าวอัพเดทรายวัน

ศบภ.มทบ.23 จัดรถครัวสนามและชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

ศบภ.มทบ.23 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นเปิดโรงครัวส่วนราชการประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น โดยในวันนี้ 6 ต.ค. 65 พ.อ. สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผบ.มทบ.23 เปิดรถครัวสนามร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โรงครัวสนามช่วยเหลือประชาชน” ณ เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในการนี้ ศบภ.มทบ.23 โดย พัน.มทบ.23 จัดรถครัวสนามพร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในการนี้ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การดูแลตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ พร้อมทางมอบยาสามัญประจำบ้านไว้ให้ประชาชน ได้ใช้ดูแลตนเองในเบื้องต้น..ภัสสะ บุญธรรม ขอนแก่น.

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/10/2022 12:32 น. by เสียงภูพานออนไลน์