ข่าวอัพเดทรายวัน

เริ่มแล้วงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมบรรยากาศคึกคัก

วานนี้ (6 ต.ค. 65) ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยมีนางรำจากชนเผ่าต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร ร่วมรำถวายองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน จากนั้น เวลา 18.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ และแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ปลัดจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธี โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2565

ภายในงานได้จัดการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิลปินพื้นบ้าน กิจกรรมลานวัฒนธรรม เดินแบบผ้าย้อมคราม กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบแสง สี เสียง กิจกรรมสาธิตและจัดแสดงปราสาทผึ้งสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามที่สนามมิ่งเมือง กิจกรรมการแสดงวิถีชีวิต ของกลุ่มอำเภอ 4 กลุ่ม กิจกรรมอาหารปลอดภัยไทสกลละเบ๋อ และในวันที่ 7-8 ตุลาคม จะมีการแข่งเรือยาว ชิงจ้าวแห่งลำน้ำหนองหาร ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือยาวในน้ำนิ่ง บริเวณหนองหาร ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ การประกวดพานบายศรี สำหรับไฮไลท์ของงาน ในวันที่ 9 ตุลาคม พิธีปล่อยขบวนแห่ประสาทผึ้ง (ปราสาทผึ้งโบราณ / ปราสาทผึ้งประยุกต์/ ปราสาทสร้างสรรค์) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 การประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแสดงปราสาท (ปราสาทผึ้งโบราณ/ปราสาทผึ้งประยุกต์/ปราสาทสร้างสรรค์) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และ วันที่ 10 ตุลาคม พิธีทำบุญตักบาตร

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ชาวจังหวัดสกลนครได้อนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตลอดมา ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครอีกทางหนึ่ง การที่ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่นั้น เป็นพลังความสามัคคี และเป็นศักดิ์ เป็นศรี แก่จังหวัดสกลนคร และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ โดยงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนคร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปัจจุบันงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนครเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ของชาวไทยและชาวต่างชาติ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ที่จังหวัดสกลนครเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/10/2022 12:54 น. by เสียงภูพานออนไลน์