ข่าวอัพเดทรายวัน

จิตเวชนครพนมฯ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และกำหนดแผนในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในพื้นที่ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยในครั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้จัดส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) จากเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ร่วมกันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 88 ราย ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 08/10/2022 16:04 น. by เสียงภูพานออนไลน์