ข่าวอัพเดทรายวัน

บุรีรัมย์น้ำเกินความจุ 11 อ่างล่าสุดล้นสปิลเวย์เขื่อนลำนางรองชาวบ้านนับร้อยแห่ดูผวาทะลักท่วมหมู่บ้านซ้ำรอยปี 56

น้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ หลังฝนตกต่อเนื่องสะสมในป่าเขาไหลรวมเข้าเขื่อน ชาวบ้านแห่ดูผวาทะลักท่วมหมู่บ้านซ้ำรอยปี 56 ขณะอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัดมีปริมาณน้ำเกินความจุแล้ว 11 อ่างจากทั้งหมด 16 แห่ง

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.65 ชาวบ้านในพื้นที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นับร้อยคนต่างพากันแห่ไปดูน้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนลำนางรอง ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความจุมากถึง 121 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำที่สะสมตามเทือกเขาในเขตป่าดงใหญ่ ไหลลงมาสมทบกับน้ำต้นทุนในเขื่อน ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงเกินระดับกักเก็บล่าสุดอยู่ที่ 126 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุ 121 ล้านลูกบาศก์เมตรจนล้นออกสปิลเวย์ ซึ่งชาวบ้านที่แห่มาดูล้นสปิลเวย์ต่างกังวลว่าน้ำที่ล้นออกจะทะลักท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลส้มป้อยซ้ำรอยปี 2556 ที่เคยเกิดปรากฎการณ์น้ำล้นสปิลเวย์มาแล้ว และเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรในตำบลส้มป่อยเป็นวงกว้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นทางน้ำไหลผ่าน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรแต่อย่างใด

ซึ่งนอกจากน้ำในเขื่อนลำนางรองซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจ.บุรีรัมย์ จากข้อมูลยังพบว่าขณะนี้มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัด มีปริมาณน้ำเกินความจุอ่างแล้ว 11 แห่ง จากจำนวนเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ทั้งจังหวัด 16 แห่ง ขณะที่ทางโครงการชลประทานจังหวัด ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเขื่อนและอ่างทุกแห่งอย่างต่อเนื่องพบว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรง