ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์ พร้อมจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 และกิจกรรมบันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด การพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 22) โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมประชุมฯ

ในการประชุมฯ ได้แจ้งเพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 12 ฝ่าย สรุปผลการจัดงานต้อนรับเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564 พิจารณาการจัดงานฯ ในปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เป็นพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และกิจกรรมจัดอาหารช้าง ส่วนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรับขบวนช้างเข้าบริเวณพิธี กิจกรรมขบวนต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง และกิจกรรมบันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด การพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ จำนวน 9,010 ชิ้น ณ สนามแสดงช้าง

สำหรับการจัดขบวนต้อนรับช้างในเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จะเริ่มตั้งขบวนบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ เริ่มเดินขบวนเวลา 09.00 น. ประกอบด้วย 7 ขบวน ได้แก่ ขบวนพาเหรดช้าง ขบวนรถอาหารลี้ยงช้าง ขบวนแขกผู้มีเกียรติ ขบวนช้างเผือก ขบวนช้างศึก ขบวนจัดแสดงการคล้องช้างของกลุ่มชนชาวกวย ขบวนช้างเข้าเมือง โดยจะใช้ช้างร่วมขบวนกว่า 200 เชือก ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมออกมาต้อนรับในเส้นทางที่ขบวนผ่านไปยังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

ทั้งนี้การจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์จะจัดขึ้นทุกปี (ยกเว้นปีที่เกิดสถานการณ์โควิด-19) จัดมาแล้ว 21 ครั้ง ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 22 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่เดินทางมาร่วมงานช้างสุรินทร์ มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และพิเศษในปี 2565 ได้กำหนดจัดกิจกรรมบันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด การพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ดังกล่าว เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์มากยิ่งขึ้น