ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ ปภ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพ ซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองหมู

ศรีสะเกษ ปภ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพ ซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองหมู คาดประมาณ 1 เดือนระดับน้ำกลับสู่สภาวะปกติ ประชาชนกลับสู่ที่พักอาศัยได้ พร้อมเตรียมเร่งสูบน้ำออกในพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมขัง

เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนหนองหมู ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญเสนอ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ นางสาวทิพวรรณ ปัญญาคม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทน จากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่นำเอาสิ่งของ ถุงยังชีพ พร้อมทั้งยากันยุง จำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนหนองหมู ซึ่งขณะนี้ ระดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังอยู่ภายในชุมชน ประชาชนยังคงต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยจาก นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ หลังจากได้รับทราบว่า ทางชุมชนหนองหมู ได้รับความเดือดร้อน ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอเมืองศรีสะเกษ เข้ามาดูแล ซึ่งในภาพรวมขณะนี้ สถานการณ์น้ำในชุมชนหนองหมูยังคงมีระดับน้ำท่วมขังในชุมชน ประชาชนยังกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยยังไม่ได้ ซึ่งเรายังต้องดูแลกันต่อไป โดยในวันนี้ ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการบริจาค ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำมาส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนของเรา ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ที่พักอาศัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า จากการประเมินสถานการณ์ของทางชลประทานศรีสะเกษ ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนหนองหมูระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคาดการณ์ว่า ไม่เกินประมาณ 1 เดือน ระดับน้ำจะกลับสู่สภาวะปกติ ประชาชนจะได้กลับเข้าสู่ที่พักอาศัย หลังจากนั้น จะได้ทำการสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยต่อไป สุดท้ายนี้ ตนอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า สถานการณ์อุทกภัยในปีนี้ สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีการประชุม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัย ที่ยังคงต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับน้ำเน่าเสียท่วมขังในชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็มีแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดยจะดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำ มาสูบน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน ลดผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว