ข่าวอัพเดทรายวัน

มหาสารคามกรรมการมูลนิธิดัง ร้องปลดประธานมูลนิธิดังยักหยอกเงินมูลนิธิ

ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายกำธร  เหล่าสะพาน  ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการมูลนิธิจำนวน 4 คน  เข้ายื่นหนังสือต่อนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิ  ขอให้พิจารณาและดำเนินการถอดถอนประธานมูลนิธิชื่อดังของจังหวัดมหาสารคาม  และกรรมการมูลนิธิฯรวม 12 คน  ที่ได้ดำเนินการมูลนิธิผิดพลาด  เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมูลนิธิฯ ดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดยยักยอกเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ และดำเนินกิจการที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของมูลนิธิฯ มีการปลอมแปลงและแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยไม่รายงานการแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียนมูลนิธิฯ เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนการบังตับใช้  ตามระเบียบการดำเนินกิจการของมูลนิธิ  โดยมีนาย กฤตภัค  โมนะยา  ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  เป็นผู้รับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

นายกำธร  เหล่าสะพาน  ทนายความ  ผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมมูลนิธิฯ จำนวน 4 คน  เปิดเผยว่า   ตนได้รับมอบหมายให้ติดตามเกี่ยวกับการทุจริตในมูลนิธิฯ  และร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ขอให้ผู้ว่าฯ ปลดประธานและคณะกรรมการ  ที่กระทำการผิดข้อบังคับของมูลนิธิฯ ทำให้เกิดความเสียหาย  โดยพบการกระทำทุจริตเกี่ยวกับการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา  ทำให้ประชาชนที่ควรได้รับประโยชน์  ขาดโอกาส  และไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร มีการยักยอกเงิน  สิ่งของไป  โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา  กรรมการผู้ร้อง 4 คน  ได้ยื่นขอเปิดประชุมวิสามัญ  แต่ประธานมูลนิธิฯ กลับเพิกเฉย  ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม  หรือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้  แต่ประธานและกรรมการอีก 11 คน  กลับมีการอนุมัติการเบิกจ่ายทางออนไลน์  ซึ่งขัดกับระเบียบข้อบังคับ   จึงได้ร้องขอให้ผู้ว่าฯ เร่งสอบสวน 

ซึ่งที่ผ่านมาทางกรรมการมูลนิธิฯ 4 คนได้ยื่นร้องต่อศาลไปแล้ว  โดยศาลมีคำสั่งไต่สวนในวันที่ 19 ธันวาคมนี้  ในส่วนของฝ่ายปกครอง  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียน  ก็อยากจะให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง  สรุปส่งสำนวนร้องให้ศาลพิจารณาปลดประธานและกรรมการมูลนิธิ  เพราะมูลนิธิฯ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  เป็นหน่วยงานเอกชน  ผู้ว่าฯในฐานะนายทะเบียนสามารถทำได้

นอกจากนี้ในปี 64  ช่วงที่โควิดระบาดหนัก  ทางมูลนิธิได้มีการช่วยเหลือประชาชนในการรับส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน  โดยรับผู้ป่วยจากกรุงเทพ  กลับมหาสารคาม  มีการจ้างเหมารถทัวร์ 14 เที่ยว  เหมารถตู้ 16 เที่ยว  มีค่าใช้จ่ายรวมกว่า 1 ล้านบาท  แต่กลับพบว่ามีการจ่ายเงินไปจริงประมาณ 7 แสนบาท  มีการยักยอกเงินไปกว่า 3 แสนบาท  ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการยักยอกเงินไป  และยังมีการปลอมแปลงข้อบังคับในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิอีกด้วย  จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ในฐานะนายทะเบียนเร่งดำเนินการตรวจสอบ  สอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด  เพื่อไม่ใช้ชาวมหาสารคามเสื่อมศรัทธาไปมากกว่านี้

ด้านนายกฤตภัค โมนะยา  ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  หลังจากรับเรื่องราวร้องเรียนของผู้ร้อง  ทางศูนย์ดำรงธรรมจะได้ตรวจสอบ  และส่งเรื่องไปยังปกครองจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาได้  แต่จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด