ข่าวอัพเดทรายวัน

เกษตรจังหวัดนครพนม เตือนเกษตรกร !! เผ้าระวังโรคราสีชมพู ในพืชตระกูลส้ม มักเกิดต้นฤดูหนาวประจำ

วันที่ 15 พ.ย.65 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า โรคราสีชมพู (เชื้อรา Erythricium salmonicolor (Corticium salmonicolor)) ในพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) สภาพอากาศในช่วงนี้ช่วงต้นฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำ อาจมีฝนตกบางพื้นที่ มีความชื้นในอากาศสูง เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) ในระยะ ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคราสีชมพู (เชื้อรา Erythricium salmonicolor (Corticium salmonicolor)) พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนเปลือกกิ่ง หรือลำต้น ต่อมาเส้นใยเปลี่ยนเป็นสีชมพู เชื้อรามักจะเข้าทำลายกิ่งที่อยู่ด้านในทรงพุ่ม โดยเฉพาะกิ่งที่อยู่ในแนวตั้งและซ้อนชิดกัน เนื่องจากมีความชื้นสูง เมื่อโรคระบาดรุนแรง ใบจะเหลือง เหี่ยว และหลุดร่วงง่าย กิ่งหรือลำต้นแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม และแห้งตายทั้งกิ่งในที่สุด

สำหรับแนวทางป้องกัน/แก้ไข ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่อยู่ด้านใน และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้นสะสม ในช่วงฤดูฝน หมั่นตรวจสวนอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการใบเหลือง ควรตรวจดูบริเวณกิ่ง และลำต้น ถ้าพบเส้นใยของราสีขาวหรือสีชมพูบนกิ่ง ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี ผสมน้ำข้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด หากพบอาการของโรคบนง่ามกิ่ง หรือโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือบริเวณลำต้นให้ถากแผลบริเวณที่เป็นโรคออกให้หมด แล้วทาด้วยสารดังกล่าว จากนั้นพ่นให้ทั่วต้น โดยเฉพาะที่บริเวณกิ่งและลำต้นด้วยสารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 – 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หากเกษตรกรพบการเข้าทำลาย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม