ข่าวอัพเดทรายวัน

กรมขนส่งทางบกจัดกีฬาภายในสร้างสุขภาพต้านภัยหนาว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายกสมาคมสโมสรกรมการขนส่งทางบก นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมสโมสรกรมการขนส่งทางบก ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมสโมสรกรมการขนส่งทางบก ประจำปี 2565 DLT GAMES 2022

นายชีพ น้อมเศียร ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาสมาคมสโมสรกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสมาคมสโมสรนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีในองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพราะสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่สำคัญ มีผลทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความตื่นตัวในการทำงาน ทำให้เกิดมิตรภาพและความสามัคคีให้กับบุคลากร ทั้งในและระหว่างหน่วยงาน

โดยมีการแข่งขันกีฬาคู่เปิดสนาม ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล เปตอง และวอลเลย์บอล อย่างไรก็ตาม การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นในการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมขนส่งทางบก ให้รักสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันในช่วงฤดูหนาว เป็นกิจกรรมนันทนาการ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/11/2022 20:30 น. by เสียงภูพานออนไลน์