ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดนครพนม จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พ.ย.65 ที่โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนงาม ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการจัด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พอ.สว. และเจ้าหน้าที่รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมโครงการอย่างคับคั่ง

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดบูธของส่วนราชการระดับจังหวัด กิจกรรมตลาดนัดชุมชน มีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด รวมถึงมีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อม ทพญ.วิภารัตน์ วรหาร ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขา จ.นครพนม ผู้อำนวยการ รพร.ธาตุพนม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้มารับบริการทางการแพทย์ ดังนี้ ตรวจรักษาโรค 48 ราย ทันตกรรม 9 ราย ฉีดวัคซีนโควิด 12 ราย

มทบ.210 พร้อมด้วย สัสดีอำเภอธาตุพนม ได้จัดบูธกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์การสอบการสมัครทหาร ครบทุกการสอบ ประจำปี 2566 แก่ประชาชนน้องนักเรียน นักศึกษาและ ผู้ปกครองในพื้นที่

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 25/11/2022 14:11 น. by เสียงภูพานออนไลน์