ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น ชวนชม ชิม ชอป สินค้าขึ้นชื่อ อาหารอีสาน พร้อมชูซอฟต์พาวเวอร์

ขอนแก่น ชวนชม ชิม ชอป สินค้าขึ้นชื่อ อาหารอีสาน พร้อมชูซอฟต์พาวเวอร์ หมู่เฮือนไม้อีสานโบราณ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 พ.ย.65 ที่ เวทีวัฒนธรรม หน้าพระธาตุสิโรดม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น,นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เตรียมพร้อมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ปรับรูปแบบการจัดงานเทศกาลประจำปี โดยชูวัฒนธรรมอีสาน มีการสร้างเฮือนอีสานโบราณ ที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสาน ให้นักท่องเที่ยวได้มาชม มาสัมผัสและถ่ายทอดรูปแบบศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านอาหาร สินค้าขึ้นชื่อของดีประจำแต่ละอำเภอ ผ่านการเซลฟี่ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งปีนี้จัดงาน 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565

“จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้แต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ได้ระดมช่างไม้สร้างเฮือนแบบโบราณอีสานที่มีมาหลายชั่วอายุคนจัดแสดงในพื้นที่จัดงาน โดยการรื้อฟื้น สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานที่มีมาแต่โบราณ แสดงถึงอัตลักษณ์และความงดงามของลายผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าทอ ประเพณีการผูกเสี่ยวแหางแรกของภาคอีสานที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างเฮือนหรือบ้านที่อยู่อาศัย โดยแต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น นำเฮือนไม้เก่าที่มีอยู่ในพื้นที่มาดัดแปลงสร้างเป็นเฮือนบ้านไม้แบบโบราณ จัดแสดงในพื้นที่จัดงานเทศกาลไหมฯ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รวมเป็นหมู่บ้านชุมชนโบราณ โดยเป็นการปลูกสร้างบ้านที่มีลักษณะการใช้สอยใกล้เคียงกัน รวมกันอยู่เหมือนคุ้ม ที่มีเฮือนรวมกันอยู่หลายๆ หลัง เป็นหมู่บ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน เรียกว่า “เฮือนโบราณวิถีไทบ้านขอนแก่น” ให้ยังคงอยู่สืบทอดเป็นมรดกของคนภาคอีสาน

อีกทั้งการยกระดับผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปสู่นานาชาติและในปีนี้หลายท้องถิ่นมีการนำนวัตกรรมการผลิตและการทอผ้าแบบใหม่มาร่วมจัดแสดง ภายในงานยังมีการพลิกฟื้นนวัตกรรมอีสานพื้นบ้านอีกหลายอย่าง และแระเพณีที่ถือเป็นไฮไลท์และจัดต่อเนื่องควบคู่กับงานเทศกาลไหมคือประเพณี “ผูกเสี่ยว” ซึ่งคำว่า”เสี่ยว” เป็นภาษาอีสานแท้ๆ เป็นคำที่มีความหมายที่ดีงาม คือมิตรแท้ เพื่อนแท้ ที่มีความผูกพันและจริงใจต่อกัน โดยการผูกเสี่ยวคือการนำบุคคล 2 คน ที่มีความผูกพันเป็นมิตรกันมาก่อนด้วยหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่จะเลือกเพศเดียวกันนอกจากนี้เสี่ยวที่มีลักษณะท่าทางรูปร่าง อายุ อารมณ์หรือบุคลิกภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยมีหมอสู่ขวัญเป็นผู้ทำพิธีจากนั้นจะให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายผูกข้อมือเป็นผู้เสี่ยวพร้อมกับให้โอวาทและอวยพรให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนรัก เพื่อนตาย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งสองครอบครัวและสังคมรอบข้าง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานจนเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่แสดงออกถึงความรักความผูกพันประดุจดั่งเพื่อนตาย รวมทั้งการเผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสำหรับนำไปช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนและประสบสาธารณภัยต่างๆในแต่ละปี

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การเลือกซื้อผ้าไหมนานาชาติที่จัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนามกัมพูชา ลาว พม่า และไทย การแสดงผ้าไหมมัดหมี่ การแสดงผ้าไหมนานาชาติ ที่มีรูปแบบแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาการยกระดับผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นปีนี้ให้เป็นงานที่จะก้าวสู่นานาชาติสู่ประชาคมเศรษฐกิจภายใต้ชื่อ “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565”

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 25/11/2022 14:27 น. by เสียงภูพานออนไลน์