ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ ผอ.โครงการชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/2566

ศรีสะเกษ ผอ.โครงการชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะของการแก้ไขปัญหาการส่งน้ำและการซ่อมแซมรักษาระบบคลองส่งน้ำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม 1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/2566 โดยมีนายกรฤต มีเกิดมูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสมนึก ช่วยงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายวัชเรนทร์ แววดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 นายสราวุฒิ แน่นหนา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมประชุม

นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกีนวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ด้านการจัดสรรน้ำการเกษตร ด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ในกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ และได้ร่วมกันเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการส่งน้ำและการซ่อมแซมรักษาระบบคลองส่งน้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งปี 2565/2566 ต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 25/11/2022 19:11 น. by เสียงภูพานออนไลน์