ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครพนม ประกอบกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อระดมทุนต่อยอดเงินกองทุนของหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครพนม จำนวน 359 กองทุน ให้สามารถขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติด โดยมีพระครูกิตติสุตานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเงินทั้งสิ้น 381,212.50 บาท

โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งแรกในปี 2547 เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท และได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2565 ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประธานในการพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน (ร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็น) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลน อิมแพ็ค เมืองทองธานี และในโอกาสดังกล่าวนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทาน เพื่อน้อมนำมาเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม สานต่อพระราชปณิธาน ตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป