ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ศรีสะเกษจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.สมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน สำหรับ จ.ศรีสะเกษ กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดีในนามคณะลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ

นายนพ พงศ์ผลาดินัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนชาวไทยถวายพระนามพระองค์ว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในสมัยที่พระองค์ทรงอยู่ในราชสมบัติ พระองค์ได้ทำนุบำรุงประเทศ และเหล่าอาณาประชาราษฎร์ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษา สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นนักรบที่มีจิตวิญญาณ เลือดรักชาติอย่างแรงกล้า ใช้กิจกรรมลูกเสือปลูกฝังให้เยาวชนมีอุดมการณ์รักชาติ รักแผ่นดิน ดังคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ในวันที่ 1 ก.ค.2454 จนถึงปัจจุบัน กิจการลูกเสือไทยได้ดำเนินมาถึง 112 ปีแล้ว

ต่อมา ในเวลา 10.30 น.วันเดียวกันนี้ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 27 ราย โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน