ข่าวอัพเดทรายวัน

ขนส่งบุรีรัมย์ติวเข้มวิน จยย.รับจ้างช่องสายตะกูสร้างความปลอดภัยรองรับยกระดับเป็นด่านผ่านแถนถาวร

ขนส่งบุรีรัมย์ ติวเข้มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ให้รับรู้กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เพื่อให้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีวินัยจราจร ทั้งเพื่อรองรับการยกระดับเป็นด่านผ่านแดนถาวรในอนาคตด้วย

(28 พ.ย.65) สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ที่ห้องประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง สาธารณะ โดยมีนายธีรนัย นพตลุง ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกูเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย มีน้ำใจ และมีวินัยจราจร ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรการ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ รองรับการยกระดับเป็นด่านผ่านแดนถาวรในอนาคตด้วย

นายธีรนัย นพตลุง ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดอบรมผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกูครั้งนี้ เพื่อจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ ทั้งเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน นักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งฝั่งชายแดนประเทศไทย และประเทศกัมพูชา ตลอดจนเป็นการยกระดับการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ เกิดภาพลักษณ์ที่งดงามแก่จังหวัดบุรีรัมย์ และประเทศเพื่อนบ้านด้วย