ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดขอนแก่น สืบสานวิถีอีสานดั้งเดิม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 29 พ.ย.65 ที่ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2565 โดยก่อนเริ่มพิธีเปิดงานได้มีการแสดงทางวัฒนธรรม บริเวณหน้าพระธาตุศิโรดม ภายในหมู่เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น และเคลื่อนขบวนไปยังเวทีกลาง และมีการแสดงในพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม ในชุดการแสดง “เลอเลิศวิไลผ้าไหมมัดหมี่ ออนซอนวิถีเสียงลำเสียงแคน”

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลไหมฯ ในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 43 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2565 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน โดยในปีนี้สืบสานผ่าน “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” ประเพณีผูกเสี่ยว การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อจะได้ไม่หลงลืมรากเหง้าของตัวเอง รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

“ ซึ่งจะเห็นได้ถึงวิถีชีวิตของคนอีสานและคนขอนแก่นที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม แสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรให้แก่กันและกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็นศักยภาพอันโดดเด่นเป็น Soft Power ของจังหวัดขอนแก่น ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดผ่านวัฒนธรรม สามารถนำความเป็นไทยสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลก”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า จุดเด่นของงานในปีนี้อยู่ที่ การแสดงเอกลักษณ์ความงดงามของลายผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นและการรื้อฟื้นสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานที่มีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะการสร้างเฮือน หรือบ้านที่อยู่อาศัยของแต่ละอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ที่นำเรือนไม้เก่าที่มีอยู่ในพื้นที่มาดัดแปลงสร้างเป็นเฮือน หรือบ้านไม้แบบโบราณ รวมเป็นหมู่บ้านชุมชนโบราณ เรียกว่า “ เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น ” ให้ยังคงอยู่สืบทอดเป็นมรดกของคนภาคอีสานตลอดไป รวมทั้งการยกระดับผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปสู่ระดับนานาชาติ และสืบสานประเพณีผูกเสี่ยว คำว่าเสี่ยวเป็นภาษาอีสานแท้ๆ ที่มีความหมายที่ดีงาม หมายถึงมิตรแท้หรือเพื่อนแท้ ที่มีความผูกพันและจริงใจต่อกัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การแสดงหมอลำการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น มีผ้าไหมนานาชาติที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และไทย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30/11/2022 20:59 น. by เสียงภูพานออนไลน์