ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 25 ถวายบังคม ร.9

มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2565

วันนี้ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ สโมสค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชารมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” โดยมี ข้าราชการกำลังพล จาก กองกำลังสุรนารี หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองพันทหารารบที่ 23 องค์กรทหารผ่านศึก แม่บ้านทหารบกสาขาสุรินทร์ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์ “พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมราชชนก” ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ รัฐบาลจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันชาติ”และ “วันพ่อแห่งชาติ” สืบมาจนถึงปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/12/2022 21:06 น. by เสียงภูพานออนไลน์