ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ปลุกพลังชาวห้วยโพธิ์ร่วมสร้างบ้านพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์

“หมู วิรัช พิมพะนิตย์” สมาชิกพรรคภูมิใจไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 เดินสายเปิดเวทีปลุกพลังชาวตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมสร้างบ้านพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะการร่วมกันผลักดันพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และแหล่งท่องเที่ยว พร้อมนำเรื่องดี “พูดแล้วทำ”พรรคภูมิใจไทยแจ้งข่าวพี่น้องประชาชน ชูนโยบายพักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย รักษามะเร็งฟรีทุกจังหวัด ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ และลดค่าไฟฟ้าหลังคาเรือนละ 500 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนอสม.เดือนละ 2,000 บาท

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ลานเอกประสงค์ดอนตาปู่บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะลงพื้นที่เปิดเวทีพบปะประชาชนบ้านโหมน ม.1 ม.2 บ้านโพธิ์ทอง ม.15 และบ้าน โหมนคำ ม.16 จากนั้นเดินทางไปเปิดเวทีพบปะประชาชนบ้านดงน้อย ม.3 ม.13 และบ้านดงบังเก่า ม.11 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสอบถามปัญหารับฟังความคิดเห็น พร้อมนำเรื่องดีๆ ตามสโลกแกน“พูดแล้วทำ” และนโยบายพรรคภูมิใจไทยไปแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนได้รับรู้ โดยเฉพาะนโยบายพักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย รักษามะเร็งฟรีทุกจังหวัด ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ และลดค่าไฟฟ้าหลังคาเรือนละ 500 บาทต่อเดือนและค่าตอบแทนอสม.เดือนละ 2,000 บาท โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า การเดินสายเปิดเวทีพบปะประชาชน นอกจากจะเป็นการนำเรื่องดีๆตามสโลแกน “พูดแล้วทำ”ไปบอกกล่าวพี่น้องประชาชนแล้ว ยังเป็นการนำเอานโยบายของพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิ่งที่พรรค “พูดแล้วทำ” โดยเฉพาะนโยบายที่จะสามารถแก้ปัญหาปากท้อง แบ่งเบาภาระ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ทั้งนโยบายจัดหาเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งฟรีทุกจังหวัด, ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ, พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ยคนละไม่เกิน 1 ล้านบาท, ฟรีพลังงานโซลาเซลล์ ลดค่าไฟฟ้าหลังคาเรือนละ 500 บาทต่อเดือน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่อนเดือนละ 100 บาท 60 งวด ค่าตอบแทนอสม.เดือนละ 2,000 บาท เกษตรกรร่ำรวยรู้ราคาก่อนปลูก รับเงินก่อนขาย เสียหายมีประกัน ข้าวขาว 12,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท ต่อตัน มันสำปะหลัง 4 บาท ต่อ กก.ปาล์มทะลาย 5 บาทต่อ กก. ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์

นายวิรัช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การเปิดเวทียังเป็นการขอพลังพี่น้องประชาชนชาวตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งพื้นที่ตำบลต่างๆใน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อที่จะร่วมแรง ร่วมใจ รวมพลังกันสร้างบ้าน และพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ให้เจริญและมีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วย เนื่องจาก จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีอัตลักษณ์โดดเด่น มีต้นทุนทั้งแหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งน้ำเขื่อนลำปาว มีพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญหลายอย่าง แต่ที่ผ่านมายังขาดการส่งเสริม ขาดแรงสามัคคี และยังขาดการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆอย่างเต็มที่ เช่น ด้านการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว สถานบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมอง ดังนั้นวันนี้จึงได้ขอพลังพี่น้องประชาชนร่วมกันผลักดันเรื่องต่างๆ เพื่อร่วมกัน พัฒนาบ้านเมืองตามความสามารถและบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้เมืองกาฬสินธุ์เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีรายได้ การศึกษาได้ยกระดับ เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป