ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร นพค 24 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวบ้าน

มุกดาหาร- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพึ่งแดด และตำบลดงมอน ตลอดจนก่อสร้างซ่อมผิวจราจรลาดยาง และงานขุดลอกสระอีสานเขียว

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 65 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ห่วงใยประชาชน มอบนโยบายให้ พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , พันเอกสันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำกำลังของหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาว และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับโรงเรียน พระสงฆ์ ผู้นำหมู่บ้าน และให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลผึ่งแดด และพื้นที่ตำบลดงมอน ณ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าให้การรักษาตรวจรักษาโรค การบริการทันตกรรม และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และหน่วยได้จัดรถประปาสนามเคลื่อนที่ รถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมจัดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ผลิตน้ำดื่มและน้ำใช้ แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับการบริการ

พันเอกสันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ได้กล่าวกับชาวบ้านว่า นพค.24 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย ได้มีนโยบายว่าถ้าชาวบ้านเดือดร้อน มีความต้องการอะไร ทหารจะลงมาช่วย ซึ่งในตำบลดงมอน ตำบลผึ่งแดด ตำบลบ้านโคก ได้ทำถนนหนทาง ขุดลอกอ่างน้ำ และในวันนี้มีแพทย์เคลื่อนที่เพื่อมาตรวจโรคของพี่น้องประชน ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องประชนชน และฝากความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด

จากนั้นผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานโครงการสร้างซ่อมทางผิวจราจรลาดยาว Cape Seal บ้านป่าไร่ หมู่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร งานขุดลอกสระอีสานเขียว บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และงานเกษตรผสมผสานขุดสระเก็บน้ำในไร่นา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เดินทางสัญจร และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือ สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ภารกิจหลัก ของนักรบสีน้ำเงิน นักรบแห่งการพัฒนา

นายสันติ ทรัพย์ส่งเสริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เปิดเผยว่า ขอกราบขอบพระคุณทาง นพค.24 เป็นอย่างยิ่งที่เข้าซ่อมแซมสร้างถนนสัญจรในหมู่บ้านในชุมชนของเรา เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลัก ที่จะเข้าโรงเรียน ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนในตำบลบ้านโคก และตำบลใกล้เคียงสัญจรไปมา และอนาคตอันใกล้นี้ก็จะเสร็จเรียนร้อย ทาง อบต. ของเราจะรับมอบงาน ขอขอบคุณที่มาช่วยสร้าง โดยประชาชนส่วนใหญ่ก็ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรและขนส่งพืชผลทางกสนเกษตร ถือว่าพี่น้องประชานได้รับผลประโยชน์อย่างมาก วันนี้ชาวบ้านจากเคยเห็นว่า ทหารเป็นแต่รักษาความสงบในชาติ แต่วันนี้ ทหารเข้ามาสร้างความเป็นอยู่ของประชาชน และมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และทำให้ชาวบ้านอบอุ่นที่ทหารเข้ามาทำให้ชาวบ้านเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน และสร้างถนน และสร้างอาชีพ โคก หนอง นา ซึ่งเป๋นสิ่งที่ดีให้กับชาวบ้าน

ด้าน นายกิตขจร คนหาญ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า แต่ก่อนตนเองทำงานที่กรุงเทพ พอดีพ่อเสียชีวิต ได้มาอยู่กับแม่ และยากทำเศรษฐกิจพอเพียง อยากให้มี ปู ปลา ปลูกผักสวนครัวได้เก็บกิน พอดี นพค.24 มีครงการก็เลยได้ไปยื่นขอไป ก็ได้อนุมัติมาให้ ตั้งใจจะปลูกต้นไม้ เลี้ยวสัตว์ เลี้ยงปลา เลี้ยวหมูหลุม ก็ขอขอบคุณ นพค.24 ที่อนุมัติโครงการขุดลอกสระให้ ตนเองอยากได้มานานแล้ว ขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการสูงสุด และท่าน ผบ.นพค.24 ที่ได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน และจะต่อยอดต่อไป หากชาวบ้านอยากเรียนรู้ ตนเองก็ยินดีที่จะสอนให้ อยากทำเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้าน ได้เห็นจากการปฎิบัติจริง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/12/2022 14:40 น. by เสียงภูพานออนไลน์