ข่าวอัพเดทรายวัน

พสกนิกรจังหวัดนครพนม พร้อมใจบำเพ็ญกุศลถวายพ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยต่างพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ตลอดจนเครื่องจตุปัจจัยต่าง ๆ เดินทางมารอทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดการครองราชย์ 70 ปี

โดยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ทรงมีพระราชดิ พระราชดำรัส และก่อกำเนิดโครงการต่าง ๆ อย่างมากมายมากกว่า 4,741 โครงการ เพื่อเป็นต้นแบบให้พสกนิกรทุกคนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการคมนาคม/สื่อสาร ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพระพุทธศาสนา สังคมและวัฒนธรรม

จากนั้นในเวลา 08.30 น. ทุกคนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยในเวลา 10.30 น. ทุกคนจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้า บ้านธาตุสามัคคคี ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม ซึ่งจุดผ่านแดนที่เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ คือ สปป.ลาว และไทย ได้ใช้ในการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในชีวิตร่วมกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/12/2022 15:13 น. by เสียงภูพานออนไลน์