ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวเตรียมระดมทุกภาคส่วนวางแผนใช้น้ำ

เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมระดมทุกภาคส่วนร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้ง ด้านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเผยปริมาณน้ำเพียงพอส่งให้กับเกษตรกรปลูกพืชหน้าแล้งเต็มพื้นที่กว่า 250,000 ไร่ และส่งช่วยเหลือพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,769 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89 เปอร์เซ็นต์ จากความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม.โดยขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงหยุดการส่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมกับเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ เพื่อพร้อมใช้งานส่งน้ำให้กับเกษตรกรในฤดูแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงที่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวกำลังซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหลักนั้น ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ช่วยกันทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำของตัวเอง เพื่อเตรียมรับน้ำเข้าสู่ฤดูกาลปลูกพืชหน้าแล้ง และทำให้น้ำไหลได้สะดวก เนื่องจากบางจุดอาจจะมีตะกอน และเศษวัชพืชจมอยู่ หรือติดค้างอยู่ในคลอง

นายสำรวย กล่าวอีกว่า สำหรับปริมาณน้ำของเขื่อนลำปาวที่มีอยู่ตอนนี้ 89 เปอร์เซ็นต์นั้นในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม 2565 นี้ ทางโครงการฯจะมีการประชุมคณะกรรมการเจเอ็มซี หรือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดการณ์ว่าในฤดูแล้งนี้ ทางเขื่อนลำปาวจะดำเนินการส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เพราะปลูกพืชเต็มพื้นที่กว่า 250,000 ไร่ รวมทั้งดูแลในเรื่องของรักษาระบบนิเวศ การประมง อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค ซึ่งยืนยันว่าปริมาณน้ำเพียงพออย่างแน่นอน นอกจากนี้ปริมาณน้ำเขื่อนลำปาวปีนี้ยังมีเพียงพอที่จะส่งช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้ายท้ายน้ำทั้ง จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร และ จ.อุบลราชธานีอีกด้วย