ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร

มุกดาหาร -ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร พร้อมให้บริการลูกค้าผ่าน แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ที่ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าผ่าน Smartphone สร้างความสะดวกสบายในด้านการชำระค่ากระแสไฟฟ้า และการขอรับบริการอื่น ๆ

วันนี้ 7 ธ.ค. 65 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร พร้อมนายวรญาณ บุญณราช ผวจ.มุกดาหาร โดยมีนายสุริย์ เปี่ยมงาม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำเภอเมือง หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่องานบริการลูกค้าในทุกระบบ โดยมีศูนย์บริการลูกค้าทั้งที่เป็นสำนักงานการไฟฟ้า กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ที่ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าผ่าน Smartphone ซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ไฟ ทั้งในด้านการชำระค่ากระแสไฟฟ้า และการขอรับบริการอื่น ๆอีกมากมาย

ทั้งนี้ PEA มุ่งหวังพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ รวดเร็วมีมาตรฐาน ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะให้บริการด้วยความใส่ใจ และอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ด้าน นายสุริย์ เปี่ยมงาม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหนองสูง อำเภอดงหลวง และตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน 112,886 ราย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการ ให้รองรับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า และความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง PEA จึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารกว่า 25 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ มีพื้นที่จอดรถ พื้นที่บริการที่มีความพร้อม ต่อการให้บริการประชาชน โดยจัดตั้งจุบริการลูกค้า หรือ Front Office ที่ทันสมัยครบวงจร ให้บริการได้แบบ one touch service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ และมีศักยภาพเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบวงจร มีคุณภาพ ปลอดภัย มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/12/2022 18:52 น. by เสียงภูพานออนไลน์