ข่าวอัพเดทรายวัน

บุรีรัมย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เห็นด้วยออก พ.ร.บ.ควบคุมกัญชาเชื่อเกิดประโยชน์ทุกฝ่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพรตำบลชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ เห็นด้วยกับการออกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา กัญชง เชื่อเกิดประโยชน์ทุกฝ่าย เพราะถึงแม้จะปลดล็อกถอดออกจากบัญชียาเสพติด แต่ยังมีสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท หากใช้ไม่ถูกวิธีและในปริมาณที่มากเกินไป

วันที่ 7 ธ.ค.65 นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพรตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วยกับการออกร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เพราะถึงแม้จะมีการปลดล็อกหรือถอดพืชกัญชา กัญชงออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 แล้ว แต่ยังมีสารที่สามารถออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้ หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะการใช้เพื่อสันทนาการ ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเมื่อปลดล็อกกัญชาแล้ว จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบขอบเขตการใช้ แต่หากมี พ.ร.บ.ออกมาควบคุมดูแล ทั้งการปลูก การจำหน่าย และการใช้แล้ว ก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย เพราะจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ก็จะได้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ หากมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่กำหนดไว้

ส่วนประชาชน เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาเพื่อจำหน่าย หรืออุตสาหกรรม ก็เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรหากปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ให้ถูกต้อง ทั้งว่ากลับจะเป็นผลดีมากกว่าที่ภาครัฐได้เข้ามาควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/12/2022 19:08 น. by เสียงภูพานออนไลน์