ข่าวอัพเดทรายวัน

มรภ.เลยจีบมือพาณิชย์เปิดเวปไซต์ตลาดดิจิทัลพัฒนายกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดตัวตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลยภายใต้โครงการ การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณาจารย์ผู้ทำวิจัยผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย ร่วมพิธีง

นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลยกล่าวว่า การที่ได้ริเริ่มและพัฒนาให้มีช่องทางการตลาดออนไลน์ในรูปแบบของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลย (www.phanichshoploei.com) ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตและนักธุรกิจในชุมชนจังหวัดเลย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์หรือมีความ
โดดเด่นของจังหวัดเลยกับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักธุรกิจชุมชนหันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น กิจกรรมที่เราได้ดำเนินการร่วมกับคณะผู้วิจัยในโครงการคือ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการหารือกับคณะผู้วิจัยและนักพัฒนาระบบ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การลงพื้นที่เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเข้าร่วมตลาด ออนไลน์ และการพัฒนาทักษะการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์พาณิชย์ ช็อปเลย(www.phanichshoploei.com) และ Line OA ที่อำเภอเชียงคานเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 และที่อำเภอเมืองเลยเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 เพื่อนำมาสู่เป้าหมายปลายทางคือ การเจรจาจับคู่ธุรกิจซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และนำไปสู่การค้าขายตลาดออนไลน์ต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 08/12/2022 15:10 น. by เสียงภูพานออนไลน์