ข่าวอัพเดทรายวัน

ต้นเมเปิลบนภูกระดึงกำลังแดงเต็มต้นมีให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงามได้ถึงปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันยุดยาว นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลย มากันแบบครอบครัว และวัยรุ่นหนุ่มสาว ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถบัสนำเที่ยว นอกจากที่จะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นชมทะเลหมอกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 20 ภู ในพื้นที่จังหวัดเลย

และในช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมต้นเมเปิล ใบแดงและร่วงลงพื้น บนภูกระดึง เป็นภาพความสวยงามที่นักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางไปสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจไว้ในความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งได้เดินทางมาท่องเที่ยวภูกระดึง

นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งภูกระดึง จังหวัดเลย กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ช่วงนี้อากาศเริ่มแห้งแล้ง ต้นไม้ป่าผลัดใบร่วงลงพื้นดิน รวมทั้งต้นก่วมแดง หรือต้นเมเปิล ใบแก่แดงเต็มต้น และร่วงลงพื้นดิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความงามได้ ที่มีอยู่ตามเส้นทางน้ำตก ระหว่างน้ำตกเพ็ญพบใหม่ ถึงน้ำตกถ้ำใหญ่ มีต้นเมเปิลให้ชมประมาณ 10 ต้น แดงเต็มต้น และกำลังร่วงลงพื้นดินแดงไปทั่ว โดยคาดว่าจะแดงและร่วงไปจนถึงปลายเดือน ธันวาคม 2565 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติ ชมทะเลหมอก บนภูกระดึง ยังจะได้ชมกับต้นเมเปิลที่กำลังใบแดงทั้งต้น และกำลังร่วงลงพื้นดินอีกด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวมาพักแรมบนภูกระดึง ซึ่งยังจำกัดนักท่องเที่ยววันละ 2,000 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยนักท่องเที่ยวสามารถจองผ่านแอปพลิเคชั่น QUEQ จำนวน 1,400 คน และวอล์คอิน จำนวน 600 คน นักท่องเที่ยวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 042-810-834