ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562

ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กว่า 500 คน เข้าร่วมพิธี

โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายพระราชกุศล ให้ทั้งสามพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง จากนั้นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครั้งนี้ มีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคเขาวง, วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์, วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง, วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง