ข่าวอัพเดทรายวัน

เปิดแล้วงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2565

วันที่ 17 ธ.ค.65 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 / ส.ส.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2565 นางสาวศุภพานี โพธิ๋สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการปล่อยขบวนแห่ฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีเปิดฯ

กำหนดจัดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2565 ในวันที่ 16-20 ธันวาคม 2565 ภายในงาน มีการจัดประกวดธิดาปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2565 คาราวานสินค้า การออกร้านกว่า 150 บูท สวนสนุกชุดใหญ่ ซุ้มวิถีชนเผ่า ซุ้มตำบลต่างๆ ของอำเภอศรีสงคราม การจัดแสดงนิทรรศการปลาแห่งลุ่มน้ำสงครามอันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่อนุกรักษ์ระดับโลกขึ้นทะเบียนแรมซ่าไซต์ ซุ้มงานกินปลา สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแม่น้ำ สินค้าชึ้นชื่อ ปลาส้มศรีสงคราม และอื่นๆ

งานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม “FishTownParadise@Nakhon Phanom” อำเภอศรีสงครามเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำสงครามและน้ำอูน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหลากในฤดูฝนทุกปีส่งผลให้เป็นแหล่งที่มีปลาน้ำจืดชุกชุม ชาวอำเภอศรีสงคราม สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนลุ่มน้ำสงคราม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเที่ยวเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดนครพนมมากขึ้น มหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม มีกิจกรรมประกวดหุ่นปลาสวยงาม ประกวดซุ้มวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำสงคราม ประกวดขบวนแห่ ประกวดเทพีปลา การแสดงดนตรีพื้นเมืองของนักเรียน การแสดงแสงสีเสียงแสดงถึงความเป็นมาของประเพณีมหกรรมปลาลุ่มน้ำสงคราม เป็นการแสดงแบบผสมยุคปัจจุบันและอดีต สร้างให้คนไทยรักขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างเสริมความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารและปลาจากลุ่มน้ำสงคราม แตงโมไร้เมล็ด การจำหน่ายสินค้า OTOP