ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์สืบชะตาปลาชุมชนประมงปล่อยปลา99,999 ตัวถวายเป็นพระกุศล

ชาวบ้านทับปลาตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมตักบาตร ปล่อยปลา 99,999 ตัว ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการจัดกิจกรรมตุ้มโฮมบุญเบิกบ้านสืบชะตาปลา บูชาพระแม่คงคา ประจำปี 2565 เพื่อความสิริมงคลแก่ชาวบ้ายที่มีอาชีพประมงท้องถิ่น

ที่บริเวณจุดเช็คอินบ้านทับปลา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมเปิดงานมหกรรมตุ้มโฮมบุญเบิกบ้านสืบชะตปลา บูชาพระแม่คงคา ประจำปี 2565 โดยมีนายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเสกสรร ดวงศรี รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอหนองกุงศรี พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยในช่วงเช้าได้ร่วมตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และการสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ก่อนจะเปิดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าโอทอป และพิธีเปิดมหกรรมตุ้มโฮมบุญเบิกบ้านสืบชะตาปลา บูชาพระแม่คงคา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมหลังว่างเว้นมานานกว่า 3 ปี หลังสถานการณ์โควิด19 ระบาด และในการดำเนินการจัดงานเป็นงบประมาณของชุมชนซึ่งร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมกับภาครัฐ โดยมีนางบังอร แดงรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทับปลา หมู่ที่ 7 ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองสรวง และชาวบ้าน ร่วมจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้ยังคงมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการประกวดธิดาทับปลา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านวงโปงลางตลอดทั้งวัน

นางบังอร แดงรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า บ้านทับปลามีอาชีพทำการประมงพื้นบ้าน และเลี้ยงปลาในกระชัง ในช่วงแรกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 อย่างมาก แต่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจึงรอดพ้นสถานการณ์มาได้ โดยเฉพาะในการเปิดตลาดออนไลน์ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านนอกเหนือจะส่งจำหน่ายในอำเภอ ในจังหวัดแล้ว ยังส่งไกลถึงต่างประเทศ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทุกวันนี้สินค้ายอดนิยมคือปลาส้ม ปล้าบองหรือแจ่วบอง และปลาส้มห่อใบตอง ซึ่งมียอดขายหลักหมื่นบาททุกวัน

นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า บ้านทับปลาเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่สร้างรายได้และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง จากการนำเอาภูมิปัญญาด้านการทำประมงพื้นบ้านในการหาปลา และต่อยอดด้วยการแปรรูปปลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งจำหน่ายในท้องตลาด และพื้นที่ท่องเที่ยวเกิดเป็นรายได้ของชุมชนที่มีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ในการกิจกรรมนี้ถือเป็นการเปิดตลาดสร้างเศรษฐกิจของชุมชน นำของดีมาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/12/2022 10:51 น. by เสียงภูพานออนไลน์