ข่าวอัพเดทรายวัน

สกลนครชวนเที่ยวงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 80 ปี เกษตรศาสตร์ เพื่อความกินดี อยู่ดี ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 โดยพิธีเปิดในวันนี้ (19 ธ.ค 65) มีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรกร วิสาหกิจชุมชน ภาคีเครือข่าย คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการปักหมุดชวนเที่ยวงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงาน

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า รูปแบบการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้คำขวัญ“80 ปี เกษตรศาสตร์ เพื่อความกินดี อยู่ดี” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ การแสดงผลงานนวัตกรรมของของนิสิต และบุคลากรของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การประกวดทางด้านการเกษตร ประกวดไก่พื้นเมือง ประกวดข้าวเหนียวพื้นเมือง ประกวดมันสำปะหลัง ประกวดรังสรรค์เมนูอาคารจนเด็ดจากพืช การอบรมและเผยแพร่ความรู้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมทางการเกษตรพื้นฐาน เป็นต้น กิจกรรมสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป เช่น ประกวดหนุ่ม-สาว นนทรีอีสาน การประกวดวงดนตรีสากล การประกวดเต้น การแข่งขันกีฬา การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร