ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กำหนดมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี 5 ก.พ 66

มุกดาหาร – สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กำหนดมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ครั้งที่ 1 ที่สวนสาธารณะองค์พยาศรีภุชงค์มุกดานาคราช จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะองพยาศรีภุชชงค์มุกดานาคราช แก่งกระเบา

วันนี้ 20 ธันวาคม 2565 นายอภัย จันทนจุลกะ ประธานสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 พร้อมคณะ ประชุมเตรียมการจัดงานมอบรางวัล “โพธิคยานาคาธิบดี ครั้งที่ 1 ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอหว้านใหญ่ พระสงฆ์ในพื้นที่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางจัดงานและมอบรางวัล “โพธิคยานาคาธิบดี ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดพิธีมอบรางวัลโพธิพยานาคาธิบดีอย่างเป็นทางการให้กับผู้ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะองพยาศรีภุชชงค์มุกดานาคราช แก่งกระเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

นายอภัย จันทนจุลกะ ประธานสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวว่า รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคล องค์กร และพระสงฆ์ที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับเรื่องพญานาคและการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะในลุ่มน้ำโขงที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีต่อพระพุทธศาสนา และจังหวัดมุกดาหาร มี องค์พญานาคที่ประชาชนในแถบลุ่มน้ำโขง มีความเชื่อและศรัทธา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดมุกดาหารอีกด้วย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จึงกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาส่งเสริมกิจการด้านพุทธศาสนาสาขาพุทธศิลป์และสาขาสื่อมวลชน เพื่อพุทธศาสนาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่องค์พยาศรีภุชชงค์มุกดานาคราช แก่งกระเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงสร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มพูนศรัทธาในการปฏิบัติอุทิศทุ่มเทของบุคคลคณะบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้จะจัดแถลงข่าวการจัดงาน ฯในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด กรุงเทพมหานคร

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/12/2022 15:03 น. by เสียงภูพานออนไลน์