ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2566 ตั้งเป้าผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม โดยก่อนวาระการประชุมทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)  ด้วยการรับฟังการอ่านสารนายกรัฐมนตรี และยืนไว้อาลัย เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

โดยปัจจุบันจังหวัดนครพนม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครพนม พร้อมมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานได้รับผิดชอบ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงเหลือน้อยที่สุด โดยจะมีการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ และการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยในปี 2566 นี้ ตั้งเป้าที่จะให้ผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ ดังนั้นจึงได้มีการนำบทเรียนในการดำเนินงานของปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีที่ผ่านมาสร้างเป็นต้นแบบพร้อมกับปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เช่น ในช่วงนี้จังหวัดนครพนมมีการก่อสร้างถนนทั้งสายหลักและสายรอง ก็จะมีการเตรียมพร้อมในส่วนของไฟวับวาบ ป้ายแจ้งเตือน เพิ่มไฟแสงสว่างในจุดเสี่ยงจุดอันตราย เพื่อลดทอนการเกิดเหตุไม่คาดคิด การคุมเข้มในมาตรการทางด้านกฎหมายควบคู่กับการใช้มาตรการชุมชน เพื่อให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย มีการสวมหมวกนิรภัย ไม่ขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การคุมเข้มในการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการตั้งจุดตรวจรวมทั้งสิ้น 23 จุด ด่านชุมชน 431 ด่าน คลอบคุมทั้ง 12 อำเภอ ส่วนจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกจะมีทั้งสิ้น 80 จุด

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมยังได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดนครพนมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนสถานที่ราชการ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของห้องน้ำเพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาสามารถแวะใช้บริการได้ตลอดเส้นทางไม่จำเป็นเฉพาะที่ ปั๊มถ่ายน้ำมันหรือจุดบริการหลักที่จังหวัดตั้งขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วในเรื่องของอุบัติเหตุหรือรถเสีย ขอให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมงในการเข้าช่วยเหลือ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/12/2022 15:10 น. by เสียงภูพานออนไลน์