ข่าวอัพเดทรายวัน

กรมสุขภาพจิต จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

กรมสุขภาพจิต จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปี 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมยามดี A โรงแรมเวลาดี นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเข้าร่วม พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในครั้งนี้มี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีฯ

โดยพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของทุกหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต สอดรับกับเจตจำนงของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลที่ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/12/2022 18:25 น. by เสียงภูพานออนไลน์