ข่าวอัพเดทรายวัน

“สพป.ขอนแก่น เขต 1” ตรวจเยี่ยมบ้านพักครูและนร.ประสบอัคคีภัย

เมื่อ20 ธันวาคม 2565 นายอารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นางประภาภรณ์ ภูขาว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และคณะบุคลากร ออกตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการครู และนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลัง คือ 1. บ้านน.ส.จิรายุ เกื้อทาน ครู โรงเรียนบ้านเปิด บ้านเลขที่ 386 หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 2. บ้านนายประสิทธิ์ งอสอน ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อย บ้านเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. และ 3. บ้าน ด.ญ.ปราชญาณ์ ตุไตลา นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) บ้านเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เหตุเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย และนำข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลทั้ง 3 ต่อไป

เมื่อได้รับแจ้งจากทางผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียน เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย) ตลอดจนแนวทางช่วยเหลือบุคลากรครู ที่ถูกไฟไหม้บ้านพัก

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/12/2022 11:14 น. by เสียงภูพานออนไลน์