ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 21 ธ.ค.65 ที่ วัดท่าสองคร บ้านท่าหิน หมู่ที่ 10 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น ทำความเคารพพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายสังฆทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาไหล ปลานิล ปลาเทพา ปลาหมอ ปลาตอง และหอยขม ชนิดละ 45 ตัว ซึ่งเป็นพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ได้ไถ่ชีวิตมาจากพ่อค้าแม่ค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จากนั้น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเป็นโค ที่ได้รับบริจาค จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ตัว เพื่อมอบให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรผู้ยากไร้ ได้นำไปประกอบอาชีพ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น กรมปศุสัตว์