ข่าวอัพเดทรายวัน

ชาวอำเภอศรีบุญเรือง รวมใจให้กาชาดมากกว่า 50 รายการ รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

วันนี้(21 ธันวาคม 65) ภายในบริเวณบ้านพักนายอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง ได้จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ของอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีนายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย นางรุจิรา จรกระโทก ภรรยานายอำเภอศรีบุญเรือง และสมาชิกเหล่าชาดอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2566 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จากชาวอำเภอศรีบุญเรือง โดยก่อนหน้าที่นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีบุญเรือง ได้เดินประชาสัมพันธ์ภายในตลาดอำเภอศรีบุญเรืองเพื่อขอรับบริจาค และภายในบริเวณบ้านพักมีอาหารเช้าสนับสนุนจากคณะแม่บ้านตำรวจศรีบุญเรือง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง และกลุ่มคหบดีชาวบ้านตลาดศรีบุญเรือง

โดยในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพ่อค้าคหบดี ผู้นำองค์กรสตรี และชาวบ้านของอำเภอศรีบุญเรือง ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนในโอกาสที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จะจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาดประจำปี 2566 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อาทิ เช่น จักรยานยนต์ ตู้เย็น จักรยาน ผ้าห่ม พัดลม หม้อหุงข้าว รถเพื่อการเกษตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เงินสด และอื่นๆมากกว่า 50 รายการ รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท จากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และร้านค้าต่างๆ ที่นำสิ่งของมามอบให้ในวันนี้ ก่อนที่อำเภอศรีบุญเรือง จะนำไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป

โดยนายเพทายฯ นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าอำเภอศรีบุญเรือง เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อใช้ในภารกิจของกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ที่ประสบภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ และการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทางสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกล่าวขอบคุณน้ำใจพี่น้องชาวอำเภอศรีบุญเรืองทุกหมู่บ้าน ตำบล ทุก อปท.ผู้นำสตรี องค์กรสตรี พ่อค้าคหบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้ร่วมแรงรวมใจนำสิ่งของมามอบให้ในวันนี้ ซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีที่ได้สละแรงกายแรงใจให้กาชาดในครั้งนี้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/12/2022 16:32 น. by เสียงภูพานออนไลน์