ข่าวอัพเดทรายวัน

เสาไฟฟ้ากับถนนคอนกรีตใครเกิดก่อนกันด้านผู้ปกครองนักเรียนผู้ใช้รถสัญจรในชั่วโมงเร่งด่วนหวั่นเกิดอุบัติเหตุ

ที่ถนนคอนกรีตติดกับคลองชลประทาน ข้างโรงเรียนเลยพิทยาคม ประตู 2 ชุมชนนาหนอง-ท่าแพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย บรรดาผู้ปกครองที่เดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่มาส่งบุตรหลาน ก็ต้องแปลกใจกับถนนคอนกรีต ที่มีเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เดินสายไฟแรงสูงเข้าไปใช้ในโรงเรียนเลยพิทยาคม อยู่เกือบกลางถนนคอนกรีต จำนวน 2 ต้น ทางผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณนั้น หวั่นว่าสักวันหนึ่งจะต้องอุบัติเหตุจนได้ในชั่วโมงเร่งด่วน ที่ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาส่งบุตรหลานในต้อนเช้า และเดินทางมารับบุตรหลานในช่วงเลิกเรียน

ส่วนทางด้านเทศบาลเมืองเลย ยอมรับว่าได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมชลประทานแล้ว แต่เดิมเป็นถนนลูกรัง จึงได้ทำการก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวก จึงได้ทำเป็นถนนคอนกรีต ตั้งแต่ 4 ปี ที่ผ่านมา โดยที่ทางเทศบาลเมืองเลยได้ทำหนังสือไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยแล้ว ก่อนที่จะสร้างถนนคอนกรีต แต่ปรากฏว่า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ไม่มาดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าออกไปอยู่ข้างถนนสักที บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้เซ็นสัญญาก่อสร้างแล้ว และกลัวจะก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่ทันเวลาก่อสร้างตามที่ทำสัญญาไว้กับทางเทศบาลเมืองเลย จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเทคอนกรีต เป็นลักษณะเสาไฟฟ้าอยู่เกือบกลางถนนดังกล่าว

นายวรพจน์ โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองที่เดินทางมารับส่งบุตรหลานในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็นแล้ว ถนนคอนกรีตสายดังกล่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างมาได้ 4 ปีแล้ว ซึ่งก่อนที่จะมีการก่อสร้าง ทางเทศบาลเมืองเลยได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขอให้มาย้ายออกไปอยู่ริมถนนเพื่อที่จะทำการเทถนนคอนกรีตตามที่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทำสัญญากับทางเทศบาลเมืองเลย จึงพบว่าเสาไฟฟ้ารุกล้ำอยู่ในถนนคอนกรีตจำนวน 2 ต้นอย่างชัดเจน หวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถสัญจรไปมา จึงได้ตรวจสอบไปทางการไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดเลย ปรากฏว่าหนังสือหล่นหายไม่ทราบว่าหายไปอยู่ตรงไหน หาไม่เจอ ทางเทศบาลเมืองเลย โดยกองช่างเทศบาลเมืองเลย จะได้ทำหนังสือไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยใหม่อีกรอบ เพื่อมาดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าไปอยู่ชิดริมถนนให้เร็วที่สุดต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/12/2022 08:28 น. by เสียงภูพานออนไลน์